Program.
 
Dzień 1
1 marca 2019
10.00-10.15
Otwarcie konferencji
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Strojek
10.15-10.35
Co nowego w diagnostyce i leczeniu migotania przedsionków z uwzględnieniem chorych na cukrzycę
prof. dr hab. n. med. Zbigniew Kalarus
10.35-10.45
Dyskusja
10.45-11.05
Niewydolność serca u chorych na cukrzycę
prof. dr hab. n. med. Mariusz Gąsior
11.05-11.15
Dyskusja
11.15-11.35
Gliptyny i flozyny w terapii cukrzycy typu 2. Teoria i praktyka
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Strojek, dr n. med. Aleksandra Szymborska – Kajanek
Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu
11.35-11.55
Depresja, dystymia czy zwykły smutek u chorych na cukrzycę?
prof. dr hab. n. med. Joanna Rymaszewska
11.55-12.05
Dyskusja
12.05-12.25
Innowacyjne leki przeciwcukrzycowe a niewydolność serca
dr n. med. Aleksandra Szymborska- Kajanek
AstraZeneca
12.25-12.45
Zaburzenia lipidowe w cukrzycy
prof. dr hab. n. med. Bogusław Okopień
12.45-13.05
Przerwa kawowa
13.05-13.25
Zespół Stopy Cukrzycowej. Zasady postępowania
prof. dr hab. n. med. Maciej Małecki
13.25-13.35
Dyskusja
13.35-13.55
Neuropatia cukrzycowa jak rozpoznać i jak leczyć?
prof. dr hab. n. med. Agnieszka Słowik
13.55-14.15
Metformina za i przeciw
prof. dr hab. n. med. Michał Holecki
kierownik Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych, Autoimmunologicznych i Metabolicznych SUM w Katowicach
14.15-14.35
Nowe zalecenia EASD/ADA dotyczące leczenia chorych z typem 2 cukrzycy - okiem praktyka, okiem teoretyka
prof. dr hab. n. med. Leszek Czupryniak
14.35-15.05
Lunch
15.05-15.25
Hipertriglicerydemia u pacjentów z typem 2 cukrzycy. Profilaktyka, wskazówki terapeutyczne
prof. dr hab. n. med. Tomasz Klupa
15.25-15.35
Dyskusja
15.35-15.55
Nowe technologie w monitorowaniu glikemii
mgr Teresa Benbenek Klupa
15.55-16.05
Dyskusja
16.05-16.25
Wykład w tracie ustalania
 
16.25-16.45
Poszukując terapii optymalnej w cukrzycy. Jak daleko jesteśmy?
prof. dr hab. n. med. Janusz Gumprecht
16.45-16.55
Dyskusja
16.55-17.15
Postępowanie z pacjentem w stanie przedcukrzycowym. Od teorii do praktyki.
dr n. med. Aleksandra Szymborska-Kajanek
Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Schorzeń Kardiometabolicznych, Śląski Uniwersytet Medyczny w Zabrzu
17.15-17.35
Nadciśnienie tętnicze w cukrzycy. Aktualne zalecenia
prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gaciong
17.35-17.45
Dyskusja
17.45
Zakończenie pierwszego dnia konferencji
 
Dzień 2
2 marca 2019
 
9.00-9.20
Rozpoznanie cukrzycy u młodego dorosłego. I co dalej?
prof. dr hab. n. med. Dorota Zozulińska Ziółkiewicz
9.20-9.30
Dyskusja
9.30-9.50
Spojrzenie w oczy pacjenta z cukrzycą. Aktualne zalecenia w zakresie rozpoznawania retinopatii i neuropatii cukrzycowej
dr hab. med Aleksandra Araszkiewicz
9.50-10.00
Dyskusja
10.00-10.20
Wykład w trakcie ustalania
 
10.20-10.40
Poza cukrzycowe schorzenia nerek u chorych na cukrzycę
prof. dr hab. n. med. Andrzej Więcek
10.40-10.50
Dyskusja
10.50-11.10
Wykład w trakcie ustalania
 
11.10-11.20
Dyskusja
11.20-11.40
Wykład w trakcie ustalania
 
11.40-12.00
Wykład w trakcie ustalania
 
12.00-12.30
Przerwa kawowa
12.30-12.50
Cukrzyca w wieku podeszłym. Aktualne wytyczne
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Strojek
12.50-13.00
Dyskusja
13.00-13.50
Forum przypadków klinicznych
prof. dr Krzysztof Strojek, dr med. Dominka Rokicka, dr med. Aleksandra Szymborska-Kajanek, dr med. Marta Wróbel
14.00
Podsumowanie i zakończenie konferencji